Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

„Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą- w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna -Rożdżały”

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Rożdżały

  • Łączna kwota inwestycji: 1 461 763,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 1.461.763,89 zł

dofinansowanie z „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”: 630.758,33 zł

środki Gminy Opatówek: 260 935,20 zł.

środki własne Powiatu Kaliskiego: 570.070,36 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowano ścieżkę rowerową na dł. 1.417,00 m, wybudowano punkt przesiadkowo/parkingowy wraz z samoobsługową stacją – punktem naprawy rowerów w m. Rozdżały, wybudowano 18 zjazdów na działki z kostki brukowej