Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika na drodze nr 4487P w m. Przespolew Kościelny oraz drogi powiatowej nr 4589 P w m. Plewnia w zakresie chodnika o dł. 110 m

  • Rok inwestycji: 2007

  • Miejsce inwestycji: Przespolew Kościelny, Plewnia

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Projekt „Budowa chodnika na drodze nr 4487P w miejscowości Przespolew Kościelny oraz na drodze powiatowej nr 4589 P w miejscowości Plewnia” to inwestycja, która miała głęboki wpływ na jakość życia mieszkańców tych dwóch uroczych miejscowości. Realizowany chodnik o długości 110 metrów stał się istotnym elementem lokalnej infrastruktury, poprawiając komfort i bezpieczeństwo pieszych.

 

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania tego projektu pochodziły z dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski w wysokości 20 000,00 zł, co dowodzi zaangażowania władz lokalnych w rozwijanie infrastruktury komunalnej dla społeczności.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Ceków Kolonia, co jest dowodem na jej troskę o potrzeby mieszkańców i ich codzienne życie. Nowy chodnik stanowi teraz ważny element lokalnego krajobrazu, ułatwiając mieszkańcom dostęp do miejsc publicznych i wprowadzając dodatkowy element bezpieczeństwa na drogach.

Ta inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców Przespolewa Kościelnego i Plewni, tworząc przyjemne i bezpieczne środowisko do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. To kolejny krok w kierunku rozwoju tych uroczych miejscowości.