Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P, ul. 3 maja w Godzieszach Wielkich

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 24 129,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 24.129,45 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 15.919,45 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 9.129,45 zł

Szczegóły inwestycji

Budowa chodnika na odcinku 65 m