Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 P w m. Aleksandria

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Aleksandria

  • Łączna kwota inwestycji: 86 935,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 86.935,02 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 56.935,02 zł

środki Gminy Brzeziny: 30.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowano chodnik na dł. 280,00 m, wykonano podbudowę
i nawierzchnie z kostki brukowej betonowej