Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi – parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w razamch rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka-Pruszków

 • Rok inwestycji: 2019

 • Miejsce inwestycji: Warszówka-Pruszków

 • Łączna kwota inwestycji: 1 665 907,00 zł

Opis inwestycji

Projekt obejmujący budowę ścieżek rowerowych w miejscowościach Warszówka-Pruszków miał całkowitą wartość 1.665.907,00 zł i był finansowany z różnych źródeł:

 • Dofinansowanie w ramach projektu AKO przyjazna rowerzystom ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosiło 788.308,92 zł.
 • Środki własne Powiatu Kaliskiego wyniosły 225.059,22 zł.
 • Gmina Blizanów wniosła do projektu 332.038,87 zł.
 • Koszty opracowania dokumentacji projektowej wynosiły 320.499,99 zł.

To przedsięwzięcie miało na celu stworzenie przyjaznej infrastruktury dla rowerzystów, zachęcającej do korzystania z tego środka transportu, poprawiając jednocześnie mobilność i dostępność w obszarze Warszówka-Pruszków. Projekt został współfinansowany z funduszy europejskich oraz środków własnych samorządu, co jest typowe dla tego rodzaju inwestycji.

Szczegóły inwestycji

Realizacja projektu obejmowała różnorodne działania:

 • Wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, aby przygotować teren pod budowę ścieżek rowerowych.
 • Zbudowano ścieżki rowerowe oraz punkty przesiadkowe/parkingi P&R i B&R, co umożliwiło wygodne przesiadanie się z roweru na inne środki transportu.
 • Zrealizowano samoobsługowe stacje/punkty naprawy rowerów, zapewniając rowerzystom miejsce do dokonywania prostych napraw.
 • Wybudowano niezbędną infrastrukturę uzupełniającą, w tym ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, tablice informacyjne oraz stojaki na rowery.
 • Przeprowadzono oznakowanie pionowe i poziome oraz dostosowano organizację ruchu, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg.
 • Całość projektu była nadzorowana pod kątem zgodności z założeniami autorskim.