Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Szczytniki – Cieszyków

  • Łączna kwota inwestycji: 1 711 753,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 1 711 753,87 zł 

dofinansowanie z „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”: 882.792,35 zł

środki Gminy Szczytniki : 263.715,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 28.961,52 zł

kredyt bankowy długoterminowy: 536.285,00 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowano ścieżkę rowerową na dł. 3.297,00 m, wybudowano punkt przesiadkowo/parkingowy wraz z samoobsługową stacją – punktem naprawy rowerów w m. Cieszyków, wybudowano 25 zjazdów na działki z kostki brukowej