Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą – budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Iwanowice - Szczytniki

  • Łączna kwota inwestycji: 1 994 341,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 1.994.341,78

dofinansowanie z „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”: 1.058.317,85

środki Z Funduszu przeciwdziałania (COVID-19): 679.527,00 zł

środki Gminy Szczytniki: 249.526,02 .

środki własne Powiatu Kaliskiego: 6.970,93

Szczegóły inwestycji

Wybudowano ścieżkę rowerową, wybudowano punkt przesiadkowo/parkingowy wraz z samoobsługową stacją – punktem naprawy rowerów, wybudowano zjazdy na działki z kostki brukowej