Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w m. Wyrów

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Wyrów

  • Łączna kwota inwestycji: 57 437,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego wynosiła 57.436,78 zł.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w miejscowości Wyrów, co miało na celu poprawę infrastruktury drogowej w tym obszarze. Finansowanie zadania pochodziło z dotacji przyznanej przez Powiat Kaliski dla Gminy i Miasta Stawiszyn.

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania polegała na inwestycji drogowej w miejscowości Wyrów. Szczegóły dotyczące zakresu prac nie zostały podane, jednak można przypuszczać, że zadanie mogło obejmować remont, budowę lub modernizację dróg, chodników lub innych elementów infrastruktury drogowej.