Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Stobno - Godziesze

  • Łączna kwota inwestycji: 699 614,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 699.614,13 zł

dofinansowanie z „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”: 59.565,27 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 640.048,86 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowano ścieżkę rowerową, wybudowano punkt przesiadkowo/parkingowy wraz z samoobsługową stacją – punktem naprawy rowerów, wybudowano zjazdy na działki z kostki brukowej