Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą – w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Opatówek - Trojanów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 672 495,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 1.672.495,25 zł

dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020:  912.178,70 zł

dofinansowanie z RFIL: 43.454,66 zł

środki własne Powiat Kaliski: 716.861,89 zł

środki Gminy Opatówek: 233.064,04 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowano ścieżkę rowerową, wybudowano punkt przesiadkowo/parkingowy wraz z samoobsługową stacją – punktem naprawy rowerów w Trojanowie