Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Wolica - Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 766 545,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 766.545,84 zł

dofinansowanie z „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”: 409.349,45 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 357.196,35 zł