Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Opatówek

  • Łączna kwota inwestycji: 3 140 263,00 zł

Opis inwestycji

Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.
Źródła finansowania : całkowita wartość zadania 3 140 263,79 zł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – 1 183 135,24 zł, środki własne powiatu Kaliskiego – 1 957 128,55 zł.
Miejsce: Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Szczegóły inwestycji

Projekt budowy szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy, który ma służyć celom kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, stanowi znaczący krok w rozwijaniu możliwości edukacyjnych tej placówki. Całkowita wartość zadania wynosi 3 140 263,79 zł, z czego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 przekazuje 1 183 135,24 zł, a środki własne powiatu Kaliskiego stanowią 1 957 128,55 zł. Szczegółowy opis projektu obejmuje:1. **Budowę szklarni dydaktycznej:** Szklarnia zostanie zaprojektowana i zbudowana w celu umożliwienia praktycznej nauki i eksperymentów związanych z rolnictwem i uprawą roślin. Jest to nie tylko atrakcyjne narzędzie dydaktyczne, ale również pomoże uczniom zdobywać praktyczne umiejętności w dziedzinie ogrodnictwa i rolnictwa.2. **Plac manewrowy do nauki jazdy:** Ten element projektu ma na celu dostarczenie odpowiedniego miejsca do nauki jazdy samochodem. Będzie to miejsce, gdzie uczniowie szkoły zawodowej będą mogli doskonalić swoje umiejętności praktyczne związane z kierowaniem pojazdami. Obydwa te elementy projektu przyczynią się do rozbudowy infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, umożliwiając bardziej kompleksowe przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej. Działania te są wspierane przez środki finansowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wkład własny powiatu Kaliskiego. Realizacja projektu nie tylko podniesie jakość kształcenia, ale także zwiększy atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły, co przyczyni się do lepszego przygotowania młodych ludzi do rynku pracy.