Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną

 • Rok inwestycji: 2018

 • Miejsce inwestycji: Opatówek

 • Łączna kwota inwestycji: 1 246 965,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

 • Całkowita wartość zadania wyniosła 1 246 965,83 zł.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dostarczył 1 041 676,98 zł.
 • Środki własne Powiatu Kaliskiego wyniosły 205 288,85 zł.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w budynku dydaktycznym z biblioteką szkolną w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, co miało na celu dostosowanie infrastruktury szkolnej do wymogów modernizacji energetycznej. Finansowanie zadania pochodziło z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Powiatu Kaliskiego.

Szczegóły inwestycji

Projekt polegał na przeprowadzeniu modernizacji energetycznej budynku dydaktycznego z biblioteką szkolną w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. W ramach tego zadania wykonano szereg prac, które miały na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Prace obejmowały m.in.:

 • Roboty budowlane związane z termomodernizacją, w tym wykonanie elewacji ścian wraz z ociepleniem.
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Wykonanie sanitariatów.
 • Modernizację instalacji gazowej.
 • Zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu.