Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Opatówek

  • Łączna kwota inwestycji: 998 039,00 zł

Opis inwestycji

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół
w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczką
Źródła finansowania: całkowita wartość zadania 998.039,27 zł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – 835.839,65 zł, środki własne powiatu Kaliskiego – 162.199,62 zł
Miejsce: Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Szczegóły inwestycji

Projekt modernizacji energetycznej obiektu użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej koncentruje się na termomodernizacji budynku głównego Zespołu Szkół w Opatówku, w tym także na sali gimnastycznej. Całkowita wartość zadania wynosi 998.039,27 zł, z czego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 przekazuje 835.839,65 zł, a środki własne powiatu Kaliskiego stanowią 162.199,62 zł. Główne prace związane z projektem obejmują: Termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian oraz wykonanie nowej elewacji. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Modernizację instalacji gazowej, co pozwoli na bardziej efektywne i ekologiczne zasilanie budynku. Wyposażenie obiektu w nowoczesne sanitariaty, co przyczyni się do poprawy komfortu użytkowników. Zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu, co wspomoże proces nauczania i edukacji w placówce. Cały projekt ma miejsce w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. Modernizacja ta nie tylko przyczyni się do poprawy warunków pracy i nauki w szkole, ale także pozwoli na oszczędność energii oraz obniżenie emisji CO2, co jest zgodne z zielonymi celami zrównoważonego rozwoju.