Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

  • Rok inwestycji: 2016 - 2022

  • Miejsce inwestycji: Powiat Kaliski

  • Łączna kwota inwestycji: 14 545 376,00 zł

Opis inwestycji

Projekt został zrealizowany przez Powiat Kaliski (Wnioskodawcę – partnera wiodącego) w porozumieniu z partnerskimi samorządami gminnymi: Gminą Gołuchów, Gminą Opatówek, Gminą Brzeziny, Gminą Szczytniki, Gminą Koźminek, Gminą Żelazków, Gminą Blizanów, Gminą Lisków, Gminą Ceków Kolonia.

Przedmiotem projektu była kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna 21 budynków użyteczności publicznej administrowanych przez partnerów projektu, o łącznej powierzchni użytkowej równej 19,5 tys. m2, zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Prace związane z termomodernizacją obejmowały m.in.:

– ocieplenie przegród budowlanych budynków;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła;

– przebudowę systemów wentylacji;

– przebudowę systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej;

– montaż instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

– wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– całkowita wartość: 14 545 376,31, w tym:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO: 10 551 877,90

– wkład własny partnerów projektu: 3 993 498,41

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

1.    Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim

2.    Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym

3.    Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie
4.    Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie
5.    Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie
6.    Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach
7.    Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu
8.    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach
9.    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie
10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe
11. Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe
12. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku
13. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie
14. Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie
15. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – budynek główny z salą gimnastyczną
16. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną
17. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie-Kolonia
18. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie
19. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe
20. Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno-Sportowe w Strzałkowie oraz inne prace dodatkowe

21. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie