Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4627 P i 4636 P na odcinku Wolica – Chełmce wraz z dokumentacją

  • Rok inwestycji: 2008

  • Miejsce inwestycji: Wolica – Chełmce

  • Łączna kwota inwestycji: 261 191,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

środki własne Powiatu Kaliskiego: 261.191,76 zł

środki Gminy Opatówek: 20.000,00 zł

dofinasowanie od Telekomunikacji Polskiej S.A.: 116.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Opracowano projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4627 P na odcinku 400 mb. od skrzyżowania z droga gminną do km 5 + 952 oraz przebudowę drogi powiatowej nr 4636 P w m. Chełmce na odcinku od km 5 + 980 do 6 + 350