Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe ul. Ostrowska

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Małe

  • Łączna kwota inwestycji: 155 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu Kaliskiego: 155.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Godziesze Wielkie