Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poszerzenie drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanówek

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Blizanówek

  • Łączna kwota inwestycji: 149 998,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

  • Całkowita wartość zadania wynosiła 149 998,50 zł.
  • Środki własne Powiatu Kaliskiego stanowiły 129 998,50 zł.
  • Środki Gminy Blizanów wynosiły 20 000,00 zł.

Miejsce: Zadanie zostało zrealizowane w miejscowości Blizanówek, co przyczyniło się do usprawnienia komunikacji w tej okolicy, zapewniając lepszy przepływ ruchu i wygodniejszy dostęp do miejscowych posesji.

Szczegóły inwestycji

W ramach tego zadania przeprowadzono poszerzenie nawierzchni bitumicznej drogi o szerokości 0,8 metra na odcinku o długości 1500 metrów. Poszerzenie nawierzchni miało na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa ruchu na tej drodze.