Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatwą nr 4604 P – granica powiatu drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową 4603 P, drogi powitowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyzowanie z drogą powiatową nr 4603 P – Lisków

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Lisków

  • Łączna kwota inwestycji: 4 586 533,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 4.586.532,80 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.249.931,81 zł

środki Gminy Lisków, Gmina Blizanów, Gmina Ceków Kolonia: 1.062.066,99 zł

budżet państwa: 2.274.534,00 zł – zadanie finansowane było z programu „Program rozwoju i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Inwestycję zrealizowano w 2016 roku, w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 .

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania zrealizowano przebudowę dróg na dł. 20.970 mb, wykonano 8 zatok autobusowych z peronami, jedno rondo w m. Madalin, wykonano chodniki i zjazdy na dł. 1.840 mb.