Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów

  • Rok inwestycji: 2015

  • Miejsce inwestycji: Stary Nakwasin – Borów

  • Łączna kwota inwestycji: 4 727 280,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 4.727.280,28zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.331.049,00 zł

środy Gminy Opatówek, środki Gminy Żelazków, środki Gminy Blizanów,

środki Gminy Koźminek: 1.130.648.28 zł

budżet państwa: 2.265.583,00 zł – „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Szczegóły inwestycji

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie dróg powiatowych o łącznej długości ok. 16,715km: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470-Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin-Borów