Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów

 • Rok inwestycji: 2016

 • Miejsce inwestycji: Koźminek, Stary Nakwasin - Borów

 • Łączna kwota inwestycji: 4 727 280,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: Całkowita wartość zadania wynosiła 4.727.280,28 zł. Projekt był finansowany z różnych źródeł:

 • Środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.249.931,81 zł.
 • Środki Gminy Opatówek, Gmina Żelazków, Gmina Blizanów, Gmina Koźminek: 1.130.648,28 zł.
 • Budżet państwa: 2.265.583,00 zł (zadanie finansowane było z programu „Program rozwoju i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”).

To zadanie miało na celu poprawę infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz ułatwienie komunikacji w obszarze objętym projektem.

Szczegóły inwestycji

W ramach tego zadania przeprowadzono kompleksową przebudowę dróg powiatowych:

 • Przebudowano 16.720 metrów bieżących dróg, poprawiając ich stan techniczny.
 • Wybudowano 5 zatok autobusowych z peronami, co usprawniło komunikację publiczną.
 • Zrealizowano chodniki o długości 1.315 metrów bieżących, zwiększając bezpieczeństwo pieszych.
 • Dodatkowo, wykonano zjazdy, ułatwiając dostęp do posesji przydrożnych.