Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno

  • Rok inwestycji: 2015

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny – Rożenno

  • Łączna kwota inwestycji: 5 410 390,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 5.410.390,89 zł

dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój: 2.678.489,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 569.154,47

środki Gminy Brzeziny i środki Gminy Godziesze Wielkie: 1.161.747,42 zł

kredyt bankowy długoterminowy: 1.000.000,00 zł

darowizna OSP w Aleksandrii: 1.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi na dł. 25.575 mb., odnowiono nawierzchnię dł. 17.365 mb., wykonano 14 zatok autobusowych jedno mini rondo, wykonano chodniki na dł. 5.429 mb.