Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 P w miejscowości Florentyna, drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna – Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 P Goliszew – Mycielin, drogi powiatowej nr 4583 P Mycielin – Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbin – granica powiatu Kaliskiego

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Florentyna

  • Łączna kwota inwestycji: 5 789 514,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 P w miejscowości Florentyna, drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna – Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 P Goliszew – Mycielin, drogi powiatowej nr 4583 P Mycielin – Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbin – granica powiatu Kaliskiego

Źródła finansowania: całkowita wartość zadania: 5.789.514,33 zł

Miejsce: Florentyna, Goliszew, Mycielin, Dzierzbin

Szczegóły inwestycji

Przebudowa ciągu dróg powiatowych stanowiła obszerny projekt mający na celu znaczącą poprawę infrastruktury komunikacyjnej w kilku miejscowościach: Florentyna, Goliszew, Mycielin oraz Dzierzbin. Całkowita wartość tego zadania wyniosła imponujące 5 789 514,33 zł, a jego finansowanie zostało zapewnione z różnych źródeł. Główne elementy projektu obejmowały wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 28,660 km oraz budowę chodników o łącznej długości 4,730 km. Dzięki tym działaniom, drogi w tych miejscowościach przeszły znaczącą modernizację, co wpłynęło na znaczącą poprawę jakości podróżowania oraz komfortu mieszkańców i użytkowników tych dróg. Ten projekt miał na celu nie tylko ułatwienie przemieszczania się, ale również zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Dzięki inwestycji, mieszkańcy tych miejscowości mogą korzystać z lepszej infrastruktury komunikacyjnej, a także cieszyć się nowymi chodnikami, co sprzyja poprawie jakości życia w tych regionach. Przebudowa dróg powiatowych była ważnym krokiem w rozwoju tych społeczności oraz w umożliwieniu sprawniejszego funkcjonowania transportu lokalnego.