Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P Koźminek – Morawin – Goliszew i nr 4586 P Goliszew – Zbiersk

  • Rok inwestycji: 2012

  • Miejsce inwestycji: Koźminek, Morawin, Goliszew, Zbiersk

  • Łączna kwota inwestycji: 16 504 165,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew) i nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk) to znaczący projekt, który miał istotny wpływ na poprawę infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa w wielu miejscowościach, w tym Koźminku, Morawinie, Goliszewie i Zbiersku.

Całkowita wartość zadania, wynosząca 16 504 165,45 zł, dowodzi zaangażowania władz lokalnych w rozwijanie infrastruktury drogowej na rzecz społeczności. Źródła finansowania tego projektu pochodzą z różnych źródeł, co pokazuje, że za realizację tych prac stoi kompleksowe podejście do rozwoju dróg powiatowych.

 

Szczegóły inwestycji

W ramach tego projektu przeprowadzono wiele istotnych działań, w tym budowę chodnika o łącznej długości 5,887 km, co znacząco zwiększyło komfort pieszych podróżujących w tych miejscowościach. Ponadto, przeprowadzono nakładkę na długości 25,065 km, co poprawiło jakość nawierzchni drogi. Zbudowano także zatoki autobusowe, co przyczyniło się do ułatwienia transportu publicznego.

Dodatkowo, w miejscowości Goliszew, wykonano kanalizację deszczową, co ma istotne znaczenie dla utrzymania odpowiedniego poziomu odwodnienia w okresach opadów deszczu.

Projekt ten miał z pewnością pozytywny wpływ na życie mieszkańców tych miejscowości, poprawiając ich dostępność, komfort podróżowania i bezpieczeństwo na drodze. To także przykład, jak inwestycje w infrastrukturę drogową mogą przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności.