Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ciągu drogowego Saczyn – Chełmce – Opatówek

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji: Saczyn

  • Łączna kwota inwestycji: 416 760,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu Kaliskiego: 416.760,02 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek