Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w m. Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w m. Głuszyna

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Brzeziny ze środków Powiatu Kaliskiego: 30000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Brzeziny