Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dróg nr 4585 P w m. Przyranie i nr 4580 P w m. Bogusławice w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2008

  • Miejsce inwestycji: Przyranie, Bogusławice

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków

Powiatu Kaliskiego:  20.000,00

Miejsce: Przyranie, Bogusławice

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Mycielin