Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w m. : Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w m. Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Cieszyków

  • Łączna kwota inwestycji: 6 144 609,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 6.144.609,76 zł

środki własne Powiatu kaliskiego: 1.927.157,51 zł

budżet państwa: 2.844.056,00 zł – „Program rozwoju i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

środki Gminy Opatówek, środki Gminy Szczytniki: 1.373.396,25 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi na dł. 17,32 km, wybudowano 7 zatok autobusowych z peronami, wykonano choinki i zjazdy na dł. 4,375 km, wykonano ścieżkę rowerową na dł. 4,567 km