Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w m.: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica tworzących ciąg komunikacyjny

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Żydów, Borek, Chełmce, Porwity

  • Łączna kwota inwestycji: 10 232 117,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 10.232.117,59zł

dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019: 3.000.000,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.908.229,18 zł

środki Gminy Opatówek i środki Gminy Godziesze Wielkie: 2.638.740,41 zł

kredyt bankowy długoterminowy: 2.685.148,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi na dł. 14.622,00 m wybudowano rondo, wykonano chodniki z kostki na dł. 4.015,95 m i szer. 2m