Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4585P na odcinku Przyranie – Mycielin oraz nr 4584P

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przyranie, Mycielin

  • Łączna kwota inwestycji: 62 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków Powiatu Kaliskiego: 62.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Mycielin