Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kolonia Skaraszewek, Tykadłów, Goliszew

  • Łączna kwota inwestycji: 13 629 198,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 13.629.198,27 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5.860.259,05 zł

środki Gminy Żelazków: 3.344.213,00zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 4.424.726,22 zł