Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dróg powiatowych nr 4629P w m. Szczytniki oraz nr 4623P na odcinku Popów – Takomyśle

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Szczytniki, Popów – Takomyśle

  • Łączna kwota inwestycji: 4 020 467,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 4.020.467,46 zł

środki z FDS: 1.989.236,00 zł

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 900.000,00 zł

środki Gminy Szczytniki: 847.188,78 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 304.042,68 zł