Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634P Czempisz- Brzeziny oraz nr 6232P w m. Brzeziny

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Czempisz, Brzeziny

  • Łączna kwota inwestycji: 5 143 536,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634P Czempisz- Brzeziny oraz nr 6232P w m. Brzeziny

Szczegóły inwestycji

Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232P w m. Brzeziny” otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład w wysokości ponad 4,8 mln zł a całość inwestycji, zgodnie z ofertą wykonawcy, opiewa na kwotę ponad 5,1 mln zł.