Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej 674113 P Godziątków – Jarantów

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Godziątków – Jarantów

  • Łączna kwota inwestycji: 250 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Blizanów ze środków Powiatu Kaliskiego: 250.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę BlizanówPrzebudowa drogi gminnej polegajacej na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-alfaltowej na dł. 2.210 mb.