Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej Gadów-Gadówek nr 674500P (w kierunku Rychwała)

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Gadów, Gadówek

  • Łączna kwota inwestycji: 400 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków Powiatu Kaliskiego: 400.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Mycielin