Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej Lisków – Ciepielew – Trzebienie

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Ciepielew

  • Łączna kwota inwestycji: 530 878,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Lisków ze środków Powiatu Kaliskiego: 530.878,63 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Lisków