Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Mycielin/Gmina Ceków Kolonia

  • Łączna kwota inwestycji: 437 601,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków Powiatu Kaliskiego: 437.601,00 zł

Opis: realizacja zadania wykonana przez Gminę Mycielin

Miejsce: Kościelec, Ceków Kolonia

 

Szczegóły inwestycji

Gmina Mycielin otrzymała znaczną dotację w wysokości 437 601,00 zł ze środków Powiatu Kaliskiego, która została przeznaczona na realizację ważnego zadania na terenie miejscowości Kościelec oraz Ceków Kolonia. Zadanie to zostało z powodzeniem zrealizowane przez samą gminę. Szczegóły tego projektu mogą obejmować różnorodne inicjatywy, od modernizacji infrastruktury drogowej, poprawy jakości życia mieszkańców, po rozwijanie różnych dziedzin lokalnego rozwoju. Dotacja ta stanowi ważne wsparcie finansowe, które przyczyniło się do rozwoju i polepszenia warunków życia społeczności w Kościelcu i Cekowie Kolonii. Dzięki tej inwestycji, gmina Mycielin mogła zrealizować istotne cele i projekty, które zapewniają lepsze warunki życia mieszkańców oraz rozwój lokalnej społeczności.