Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 674160 P Piotrów – Pruszków – Zagorzyn

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Piotrów – Pruszków – Zagorzyn

  • Łączna kwota inwestycji: 921 588,00 zł

Opis inwestycji

18 sierpnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Łukasz Mikołajczyk- Wojewoda Wielkopolski, Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów oraz Elżbieta Kupaj – Zastępca Skarbnika Gminy podpisali umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 674160P Piotrów – Pruszków – Zagorzyn”.

Szczegóły inwestycji

Wartość całego zadania to 2.869.558,92zł, z czego dofinansowanie: 1.333.578,27zł. Długość odcinka to 3,495 km. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, nowe chodniki na długości 0,205 km oraz 4 przystanki autobusowe z peronami.