Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z droga woj. Nr 471 do granicy gminy

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Koźminek

  • Łączna kwota inwestycji: 1 638 530,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Koźminek ze środków Powiatu Kaliskiego: 1.638.530,82 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Koźminek