Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 675900 i 675957 w m. Godzieszach Małych

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Małe

  • Łączna kwota inwestycji: 57 150,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu

Kaliskiego: 57.150,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Godziesze Wielkie