Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową w Godzieszach Wielkich

  • Łączna kwota inwestycji: 816 500,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu Kaliskiego: 816.500,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogę na odcinku o długości 4,663 mb . W ramach zadania wykonano m. in.: likwidację miejsc przełomowych, rozebranie i pogłębienie koryta drogi, ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych, poszerzenie jezdni na całej długości do 5,5 m, obustronne pobocza o szerokości 0,80 m, nową warstwę bitumiczną na całej długości przebudowanej drogi