Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki – Piegonisko Wieś Etap I,II,III,IV

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Sobiesęki – Piegonisko

  • Łączna kwota inwestycji: 317 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Brzeziny ze środków Powiatu Kaliskiego 317.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Brzeziny