Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi nr 4585 P w m. Korzeniew w zakresie odnowy nawierzchni na dł. 250 m, zatoki autobusowej i miejsc postojowych wraz z chodnikiem na dł. 45m

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Korzeniew

  • Łączna kwota inwestycji: 52 500,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi nr 4585 P w m. Korzeniew w zakresie odnowy nawierzchni na dł. 250 m, zatoki autobusowej i miejsc postojowych wraz z chodnikiem na dł. 45m

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków

Powiatu Kaliskiego: 52.500,00

Miejsce: Korzeniew

Szczegóły inwestycji

Gmina Mycielin przeprowadziła ważne zadanie związane z przebudową drogi nr 4585 P w miejscowości Korzeniew, w zakresie odnowy nawierzchni na długości 250 metrów. Projekt ten obejmował również budowę zatoki autobusowej, miejsc postojowych oraz chodnika o długości 45 metrów. Całkowita wartość inwestycji została sfinansowana dzięki dotacji w wysokości 52 500,00 zł, przekazanej przez Powiat Kaliski. Przebudowa tej drogi w Korzeniewie stanowi znaczący wkład w poprawę infrastruktury komunikacyjnej w tej miejscowości. Dzięki nowej nawierzchni oraz dodatkowym udogodnieniom takim jak zatoka autobusowa, miejsca postojowe i chodnik, mieszkańcy i użytkownicy drogi mogą korzystać z wygodniejszej i bezpieczniejszej trasy. Realizacja tego zadania jest dowodem na zaangażowanie Gminy Mycielin w rozwijanie infrastruktury oraz dbałość o potrzeby swoich mieszkańców. Przebudowa drogi i budowa chodnika w Korzeniewie przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz ułatwia codzienne podróżowanie. To inwestycja, która wpływa pozytywnie na rozwój tej miejscowości i zwiększa atrakcyjność regionu.