Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi nr 4589 P w m. Kosmów Kolonia w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2008

  • Miejsce inwestycji: Kosmów

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Projekt stanowi znaczący wkład w rozwijanie tej urokliwej lokalizacji. Chodnik, który został zrealizowany, przynosi liczne korzyści mieszkańcom i odwiedzającym to miejsce.

Źródła finansowania tego projektu pochodziły z dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski w wysokości 20 000,00 zł, co świadczy o zaangażowaniu władz lokalnych w poprawę infrastruktury komunalnej dla społeczności.

Inwestycję tę z powodzeniem zrealizowała Gmina Ceków Kolonia, co dowodzi jej zobowiązania wobec mieszkańców i ich potrzeb. Chodnik stał się teraz ważnym elementem miejscowego krajobrazu, ułatwiając dostęp pieszym do różnych miejsc i zwiększając bezpieczeństwo na drogach.

Ta inwestycja jest kolejnym dowodem na to, że Gmina Ceków Kolonia dba o komfort i jakość życia swoich mieszkańców. Nowy chodnik w Kosmowie Kolonii tworzy przyjemne środowisko do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu, przyczyniając się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. To także krok w kierunku rozwoju tej urokliwej miejscowości.