Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi nr 4638 P w m. Stropieszyn w zakresie odnowy nawierzchni na dł. 360 m wraz z chodnikiem na dł. 400 m

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Stropieszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 90 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi nr 4638 P w m. Stropieszyn w zakresie odnowy nawierzchni na dł. 360 m wraz z chodnikiem na dł. 400 m

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków

Powiatu Kaliskiego: 90.000,00

Miejsce: Stropieszyn

Szczegóły inwestycji

Gmina Mycielin zrealizowała istotne zadanie polegające na przebudowie drogi nr 4638 P w miejscowości Stropieszyn, w zakresie odnowy nawierzchni na długości 360 metrów, oraz budowie chodnika o długości 400 metrów. Projekt ten został sfinansowany dzięki dotacji w wysokości 90 000,00 zł, udzielonej przez Powiat Kaliski. Przebudowa tej drogi wraz z budową chodnika stanowi kluczowy krok w poprawie infrastruktury komunikacyjnej w Stropieszynie. Dzięki tym pracom, mieszkańcy tej miejscowości mogą korzystać z nowoczesnej nawierzchni drogowej i bezpiecznego chodnika, co wpływa na znaczną poprawę komfortu podróżowania oraz bezpieczeństwa pieszych. Realizacja tego zadania jest dowodem na zaangażowanie Gminy Mycielin w rozwijanie infrastruktury oraz dbałość o potrzeby swoich mieszkańców. Przebudowa drogi i budowa chodnika w Stropieszynie przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenia atrakcyjności tej miejscowości. To inwestycja, która ma pozytywny wpływ na rozwój regionu i umożliwia bezpieczne i wygodne poruszanie się zarówno mieszkańcom, jak i przechodniom.