Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi nr 4643 P ul. Starościńska w m. Stawiszyn w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 52 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

  • Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego wynosiła 52.000,00 zł.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w miejscowości Stawiszyn, na ulicy Starocińskiej, przynosząc poprawę stanu infrastruktury pieszej w tym obszarze. Finansowanie zadania pochodziło z dotacji przyznanej przez Powiat Kaliski dla Gminy i Miasta Stawiszyn.

Szczegóły inwestycji

W ramach tego zadania przeprowadzono przebudowę chodnika w miejscowości Stawiszyn na ul. Starocińskiej o długości 235 metrów. Realizacja projektu polegała na poprawie infrastruktury pieszej w tym obszarze, co miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dla pieszych użytkowników tej drogi.