Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej 4643 P ul. Starościńska w Stawiszynie w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego: 20.000,00 zł

Miejsce: Stawiszyn

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania wykonano chodnik o dł. 90 mb. z kostki brukowej betonowej