Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 3247 P w m. Zbiersk w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2007

  • Miejsce inwestycji: Zbiersk

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego: 20.000,00 zł. Opis działań: Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę i Miasto Stawiszyn i polegało na przebudowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3247P w miejscowości Zbiersk.

Szczegóły inwestycji

Projekt został zrealizowany w miejscowości Zbiersk, mając na celu poprawę infrastruktury pieszej w tej okolicy.