Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4238 P w m. Zamęty

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Zamęty

  • Łączna kwota inwestycji: 72 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków Powiatu Kaliskiego: 72.000,00 zł

Miejsce: Zamęty

 

Szczegóły inwestycji

Gmina Mycielin podjęła się realizacji ważnego zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4238 P w miejscowości Zamęty. Ten projekt został sfinansowany dzięki dotacji w wysokości 72 000,00 zł przekazanej przez Powiat Kaliski. Przebudowa tej drogi stanowi istotny wkład w poprawę infrastruktury komunikacyjnej w regionie Zamętów. Dzięki środkom finansowym udzielonym przez Powiat Kaliski, Gmina Mycielin mogła przeprowadzić niezbędne prace drogowe, co przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników tej trasy. Realizacja tego zadania jest ważnym krokiem w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej, poprawie warunków podróżowania oraz zwiększeniu atrakcyjności regionu. Przebudowa drogi powiatowej nr 4238 P w Zamętach wpłynie pozytywnie na rozwój tej okolicy, ułatwiając zarówno transport osób, jak i przewóz towarów.