Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu – Dojutrów – Zduny na odcinku Kokanin – Zduny

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji: Kuchary

  • Łączna kwota inwestycji: 5 340 130,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 5.340.130,01 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013 poprawa dostępności
do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie
w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) – 3.750.555,81 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.058.664,64 zł

środki Gminy Żelazków i środki Gminy Opatówek: 530.909.56 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi na dł. 10,790 km